گیربکس خورشیدی

گیربکس پایه دار – گیربکس فلنچدار

گیربکس پایه دار این گیربکس ها از محل پایه بصورت افقی و عمودی بر سطح موردنظر نصب میشوند و معمولا از طریق چرخ دنده ، چرخ زنجیر ، کوپلینگ و بعضی اوقات کوبله مستقیم انتقال قدرت و دوران می نماید این گیربکس ها از محل فلنج تعبیه شده محیطی شافت خروجی دستگاه به صورت های افقی و […]

گیربکس خورشیدی STM

کاربرد گیربکس خورشیدی

دلایل استفاده از روغن در داخل گیربکس های خورشیدی وسایر گیربکس ها : ۱-کاهش اصطحکاک بین قطعات و افزایش بازده آنها. ۲- کاهش گرما و انتقال آن از قطعات متحرک به محفظه . ۳- حفاظت از سطوح در برابر زنگ زدن. ۴- کاهش صدا. در گیربکس های خورشیدی باید از روغن دنده صنعتی استفاده کرد که خصوصیت[…]