گیربکس خورشیدی STM

کاربرد گیربکس خورشیدی

دلایل استفاده از روغن در داخل گیربکس های خورشیدی وسایر گیربکس ها : ۱-کاهش اصطحکاک بین قطعات و افزایش بازده آنها. ۲- کاهش گرما و انتقال آن از قطعات متحرک به محفظه . ۳- حفاظت از سطوح در برابر زنگ زدن. ۴- کاهش صدا. در گیربکس های خورشیدی باید از روغن دنده صنعتی استفاده کرد که خصوصیت […]

گیربکس خورشیدی

گیربکس خورشیدی چیست

گیربکس خورشیدی برای انتقال توان در داخل ماشین های در حال کار طراحی شده است . این گیربکس ها می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به موتور الکتریکی یا هیدرولیکی متصل شوند . گیربکس های خورشیدی برای کاربردهای بسیار مختلف صنعتی به کار رفته که برخی از کاربردهای آنها عبارتند از: صنایع مکانیک – صنایع[…]