گیربکس خورشیدی ایرانی

گیربکس خورشیدی ایرانی با توجه به ویژگی های خود کاربری های فراوانی در صنعت دارد .

گیربکس خورشیدی شامل یک دنده خورشیدی ، دو یا چند دنده هرزگرد سیاره و یک دنده رینگی می باشد

گیربکس های خورشیدی به طور کلی بسته به میزان کاهش دور ، از طبقات مختلف تشکیل می شود .

گیربکس خورشیدی STM

ویژگی های گیربکس خورشیدی

  • به خاطر دارا بودن چند طبقه گیربکس خورشیدی ، دورهای مختلف خروجی قابل دستیابی می باشد
  • نسبت تبدیل بین هر طبقه این گیربکس ها بین 3 تا 7 می باشد
  • امکان نصب در زوایای مختلف وجود دارد .
  • راندمان بیشتری نسبت به گیربکس های هلیکال و حلزونی دارد
  • طول عمر بالاتری دارند
  • دامنه گشتاور بسیار بالایی دارد
  • حجم کمتری نسبت به گیربکس های حلزونی و هلیکال دارد
  • لقی بسیار کم و در عین حال دقت بالایی دارند
  • امکان کوبل بسیار سریع و آسان با الکتروموتور
گیربکس خورشیدی ایرانی