گیربکس خورشیدی

مزایای گیربکس خورشیدی نسبت به گیربکس هلیکال شافت مستقیم

بازده 98 درصدی امکان کوبل بسیار و راحت الکتروموتور قابلیت تحمل دور تا 3500 دور در دقیقه سرویس و نگهداری آسان حجم بسیار کم این گیربکس ها نسبت به دیگر مدل ها محدوده دور نرمال بین 5 تا 800 دور در دقیقه دوام و استحکام بالا لقی بسیار کم کاهش اصطحکاک بین قطعات کاهش گرما و انتقال […]